Xe đạp miễn phí dành cho trẻ em của các hộ gia đình gặp khó về tài chính  (myfirstbicycle.ca)

Tổ chức My First Bike (Chiếc xe đạp đầu tiên của con) cung cấp xe đạp miễn phí cho trẻ em và thanh thiếu niên trong các hộ gia đình gặp khó khăn về mặt tài chính trên khắp Canada. Tổ chức sẽ cung cấp một chiếc xe đạp, mũ bảo hiểm, và khóa xe. Tổ chức từ thiện này khuyến khích mọi người chăm lo cho sức khỏe thể chất và tinh thần của mình thông qua các hoạt động ngoài trời và tập thể dục 

Vậy những ai sẽ đủ điều kiện?

1, Trẻ em từ 6 đến 16 tuổi

Những chiếc xe đạp của tổ chức cung cấp phù hợp nhất cho trẻ em trong độ tuổi này. Ngoài ra, đây cũng là độ tuổi quan trọng để khuyến khích trẻ em tham gia vào các hoạt động thể chất, chẳng hạn như đạp xe đạp!

2, Trẻ em phải thuộc hộ gia đình có thu nhập thấp

Chính phủ Canada đã tạo ra một phép đo ngưỡng thu nhập, được gọi là Mức giới hạn thu nhập thấp (LICO) được các tổ chức từ thiện sử dụng để giúp đỡ những nhóm cụ thể. Tổ chức My First Bike cũng đã lập một bảng riêng để giúp mọi người dễ xác định hơn.

Đối với các hộ gia đình 1 người, mức thu nhập hàng năm phải thấp hơn hoặc bằng $26,426

Đối với các hộ gia đình 2 người, mức thu nhập hàng năm phải thấp hơn hoặc bằng $32,898

Đối với các hộ gia đình 3 người, mức thu nhập hàng năm phải thấp hơn hoặc bằng $40,444

Đối với các hộ gia đình 4 người, mức thu nhập hàng năm phải thấp hơn hoặc bằng $49,106

Đối với các hộ gia đình 5 người, mức thu nhập hàng năm phải thấp hơn hoặc bằng $55,694

Đối với các hộ gia đình 6 người, mức thu nhập hàng năm phải thấp hơn hoặc bằng $62,814

Đối với các hộ gia đình 7 người, mức thu nhập hàng năm phải thấp hơn hoặc bằng $69,934

Đối với các hộ gia đình trên 7 người, mức thu nhập tối đa là mức $69,934 cộng thêm $7,120 cho mỗi người

3, Đơn đăng ký phải được điền bởi cha mẹ hoặc người giám hộ

HOẶC cá nhân phải có sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ, cùng với tất cả các tài liệu cần thiết để nộp đơn (giáo viên và cố vấn cũng đủ điều kiện).

Nếu đủ điều kiện, hãy hoàn thành và nộp đơn, và tổ chức sẽ xét duyệt đơn của mọi người. Nếu được chấp nhận, chúng ta sẽ được thông báo qua email. Sau đó, xe đạp và các đồ đi kèm sẽ được chuyển tới địa chỉ nhà. Và thế là có thể xách xe lên và đi rồi  

Mọi người đừng quên, đơn đăng ký sẽ đóng vào ngày 31/5/2022.

Đăng ký trên trang web của https://myfirstbicycle.ca/

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan