Xác nhận bằng lời giấy phép làm việc hợp lệ đủ để xin trợ cấp CERB

Chính phủ đang làm cho quy trình nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp (CERB) của Canada dễ dàng hơn đối với các cư dân nước ngoài tạm trú. Theo National Post, một bản ghi nhớ đã được gửi tới các quan chức Bộ Việc làm và Phát triển Xã hội cho phép cư dân nước ngoài tạm thời dùng xác nhận bằng lời về giấy phép làm việc hợp lệ hoặc đã xin gia hạn giấy phép hết hạn.

Thay đổi này dự kiến ​​sẽ đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình đăng ký xin trợ cấp, cho phép cư dân tạm thời bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có được sự hỗ trợ tài chính mà họ cần. Nó cũng thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ và chính sách hỗ trợ người nhập cư của Canada trong dịch bệnh.

Canada đã triển khai chương trình trợ cấp CERB để cung cấp hỗ trợ tài chính cho cư dân Canada đã mất thu nhập do COVID-19. Hỗ trợ này cung cấp cho người nhận 500 đô la mỗi tuần trong tối đa 16 tuần. Hỗ trợ được phân phối 2.000 đô la cho mỗi giai đoạn 4 tuần. 

Để đủ điều kiện nhận CERB, tất cả các ứng viên, kể cả cư dân tạm trú, phải:

• Đang sinh sống ở Canada với số an sinh xã hội (SIN) hợp lệ

• Từ 15 tuổi trở lên

• Đã ngừng làm việc do COVID-19 hoặc đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Việc làm

• Đã kiếm được ít nhất 5.000 đô la vào năm 2019 hoặc 12 tháng trước khi nộp đơn

• Không kiếm được hơn 1.000 đô la trong 14 ngày liên tiếp trở lên trong giai đoạn xin trợ cấp bốn tuần mà họ đang đăng ký

• Không tự ý bỏ việc

Nếu ứng viên cầnn nộp đơn xin trợ cấp cho giai đoạn 4 tuần tiếp theo, họ phải kiếm được ít hơn 1.000 đô la từ việc làm hoặc tự làm chủ trong thời gian 4 tuần mà họ đã xin trợ cấp trước đó.

Ngoài các yêu cầu điều kiện này, cư dân tạm trú thường được yêu cầu gửi email bằng chứng đến Bộ Việc làm và Phát triển xã hội Canada, chứng minh mình có giấy phép làm việc hợp lệ hoặc đang gia hạn giấy phép hết hạn để nhận CERB. Với cập nhật mới, xác nhận bằng lời nói cũng là đủ.

Ngay bây giờ, mục tiêu của chính phủ là đảm bảo rằng những người mất thu nhập do đại dịch đang nhận được hỗ trợ tài chính mà họ cần càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên lưu ý rằng, những ứng viên xin trợ cấp CERB có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung để xác minh đủ điều kiện của họ trong tương lai.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan