Vatican, Việt Nam tăng cường quan hệ

Vatican và Việt Nam đang dần cải thiện mối quan hệ từng bị tan vỡ hoàn toàn cách đây gần nửa thế kỷ.

Một tuyên bố của Vatican hôm thứ Sáu cho biết, một nhóm công tác chung đã nhất trí trong cuộc họp gần đây nhất ở Hà Nội rằng trong tương lai gần mối quan hệ giữa hai bên sẽ được nâng cấp lên cấp độ đại diện dân cư ở cả Hà Nội và Rome.

Đây sẽ là một bước ngắn nếu có quan hệ ngoại giao đầy đủ với các đại sứ, vốn là mục tiêu đã nêu của các cuộc đàm phán kể từ khi bắt đầu vào năm 2009.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan