Tỷ lệ lạm phát của Canada chậm lại còn 0,7% vào tháng 12

Cơ quan Thống kê Canada StatCan cho biết tốc độ lạm phát hàng năm đã chậm lại vào tháng 12.

Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,7% so với một năm trước đó. Vào tháng 11, con số này là 1%. 

Giá cả tăng ở sáu trong tám mục chi tiêu chính so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Mười Hai.

Tốc độ lạm phát hàng năm (không bao gồm xăng dầu) trong tháng 12 là 1%, so với 1,3% trong tháng 11.

Mức trung bình của ba thước đo lạm phát cơ bản của Canada, được coi là thước đo tốt hơn về áp lực giá cơ bản và được Ngân hàng Trung ương Canada theo dõi chặt chẽ, là 1,57% cho tháng 12, giảm từ 1,67% trong tháng 11.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English