Trợ cấp CRB kết thúc sẽ ảnh hưởng đến thuế của người Canada ra sao?

Phúc lợi Phục hồi Canada – Canada Recovery Benefit (CRB), thay thế Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB) dành cho người Canada tự kinh doanh, đã kết thúc. Nhưng đối với hàng trăm ngàn người đã nhận trợ cấp vào năm 2021, hậu quả về thuế của các chương trình hỗ trợ thu nhập liên bang sẽ bị đẩy vào năm 2022.

Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland thông báo vào ngày 21 tháng 10 rằng, Ottawa sẽ cắt giảm CRB, cùng với Trợ cấp lương khẩn cấp của Canada (CEWS) và Trợ cấp tiền thuê chỗ khẩn cấp của Canada (CERS), kể từ ngày 23 tháng 10.

Không giống như đối với CERB, Ottawa khấu trừ 10% thuế tại nguồn (tax at source) đối với tất cả các khoản CRB. Tuy nhiên, người nhận có thể phải trả nhiều thuế hơn cho thu nhập CRB của họ tại thời điểm tính thuế. Và bất kỳ ai có thu nhập ròng (net income) trên 38.000 đô la trong một năm, sẽ phải hoàn trả 0,5 đô la phúc lợi cho mỗi 1 đô la thu nhập ròng cao hơn ngưỡng.

Nếu bạn đã nhận được CRB và đang băn khoăn không biết phải dành ra bao nhiêu cho hóa đơn thuế năm 2021, thì đây là những điều bạn nên biết.

Bạn có thể không phải hoàn trả tất cả số tiền CRB hoàn lại của mình

Neal Winokur, một kế toán viên chuyên nghiệp và là tác giả của sách The Grumpy Accountant, cho biết: nếu bạn biết rõ thu nhập của bạn sẽ là bao nhiêu cho năm 2021, bạn sẽ có thể ước tính số tiền sẽ phải bồi hoàn cho chính phủ cho các khoản CRB.

Bước đầu tiên là tính toán thu nhập ròng của bạn. Đây là tổng thu nhập của bạn trong năm trừ đi mọi khoản khấu trừ thuế hiện hành. Các nguồn thu nhập của bạn có thể vượt quá thu nhập từ việc làm hoặc công việc tự kinh doanh để bao gồm tiền hoa hồng, tiền tip, tiền lương hưu, tiền cho thuê hoặc thu nhập đầu tư, nếu có. Ngoài ra cũng như một số phúc lợi của chính phủ, bao gồm cả hỗ trợ COVID-19 như Trợ cấp ốm đau phục hồi Canada (CRSB ) và Quyền lợi Chăm sóc Phục hồi của Canada (CRCB).

Tuy nhiên, đừng bao gồm CRB vào tổng thu nhập của bạn. Chính phủ muốn biết liệu bạn có kiếm được hơn 38.000 đô la trong năm, ngoài các khoản thanh toán bạn nhận được thông qua CRB, hay không.

Sau khi bạn có tổng thu nhập của mình, hãy trừ đi mọi khoản khấu trừ. Các khoản này có thể bao gồm các khoản đóng góp cho RRSP, chi phí di chuyển, thanh toán hỗ trợ vợ / chồng và nhiều khoản khác. Nếu bạn tự kinh doanh, các khoản chi phí bạn phải trả để kiếm thu nhập từ việc tự kinh doanh của mình thường được coi là khoản khấu trừ.

Trừ các khoản khấu trừ của bạn khỏi tổng thu nhập, và bạn sẽ có số tiền thu nhập ròng của mình khi không bao gồm các khoản thanh toán CRB. Vậy số tiền đó có đạt mức 38.000 đô la không?

Nếu không, bạn không phải lo lắng về việc hoàn trả một phần khoản phúc lợi. Nếu bạn lo lắng không biết liệu bạn có nợ bất kỳ khoản thuế nào hay không, bạn có thể sử dụng công cụ tính thuế thu nhập trực tuyến để có được ước tính sơ bộ.

Nhưng nếu bạn đã kiếm được 40.000 đô la thu nhập ròng, nghĩa là bạn vượt 2.000 đô la so với ngưỡng 38.000 đô la thì sao? Ông Winokur cho biết việc phải hoàn trả CRB sẽ trị giá 0,5 đô la cho mỗi 1 đô la thu nhập ròng mà bạn kiếm được trên 38.000 đô la, có nghĩa là số tiền hoàn trả CRB của bạn sẽ lên đến 1.000 đô la.

Tin tốt là bạn sẽ không nhất thiết phải trả lại nhiều như vậy cho chính phủ. Ông Winokur giải thích rằng mọi khoản hoàn trả CRB sẽ đến hạn vào thời điểm tính thuế, và trở thành một phần trong tính toán thuế thu nhập tổng thể của bạn.

Số tiền bạn nợ chính phủ sẽ phụ thuộc vào số thuế bạn đã nộp cho họ – bao gồm 10% thuế Ottawa đã khấu trừ tại nguồn đối với các khoản thanh toán CRB của bạn và mọi khoản tín dụng thuế bạn có.

Để ước tính số tiền bạn cần phải dành cho thuế, bạn có thể xem bản khai thuế năm 2020 để xem những khoản khấu trừ và tín dụng thuế mà bạn đã được nhận.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan