Trang web ủng hộ tiêm vaccine buộc phải đóng do bị phá hoại

Một trang web mới được thiết lập để cung cấp cho người dân Ontario danh sách các doanh nghiệp có nhân viên tiêm chủng đầy đủ hoặc yêu cầu khách hàng xuất trình bằng chứng tiêm chủng đã ngừng hoạt động, với lý do các cuộc tấn công trực tuyến từ một nhóm nhỏ những người chống vaccine.

Trang web SafeTO-Do chỉ mới hoạt động vào tuần trước, cùng với một tài khoản Twitter để thông báo về các bổ sung mới trên trang web. Trang được tạo ra bởi Brandon Mattalo, một luật sư Toronto làm việc trong các vụ kiện tụng thương mại.

Ông Mattalo đã thông báo tối thứ Ba rằng mình sẽ đóng trang web này. Ông viết: “Bất cứ khi nào tôi thêm một doanh nghiệp mới vào danh sách, sẽ có một nhóm người (một thiểu số nhỏ) tấn công những doanh nghiệp đó bằng cách để lại các đánh giá giả mạo trên Google, đặt chỗ tại nhà hàng mà không tới và gửi những thông điệp thù hận cho họ.”

Mattalo cho biết ý tưởng cho trang web xuất phát từ mong muốn giúp đỡ người dân và doanh nghiệp.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English