Toronto sản xuất khí tự nhiên tái tạo từ rác hữu cơ

Các quan chức Toronto đã hợp tác với Enbridge để bắt đầu sản xuất khí tái tạo từ chất thải hữu cơ được thu gom ở lề đường.

Thị trưởng John Tory cho biết: việc sản xuất sẽ diễn ra tại trạm trung chuyển Dufferin ở North York. Dự án này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Toronto đạt được mục tiêu TransformTO của mình là không có khí thải vào năm 2050 hoặc sớm hơn,”

Cơ sở Dufferin xử lý khoảng 55.000 tấn chất hữu cơ mỗi năm.

Thành phố cũng đang có kế hoạch nâng cấp Trạm trung chuyển chất thải Disco để hỗ trợ nỗ lực sản xuất khí tái tạo vào cuối năm 2023.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English