Tổng số vắc xin COVID-19 của Canada lên 50 triệu liều vào cuối tuần

Canada sẽ có đủ vắc xin vào cuối tuần này để tiêm chủng đầy đủ cho 3/4 tổng số người dân trên 12 tuổi.

Bà Krista Brodie, chỉ huy quân sự quản lý hậu cần cung cấp vắc xin quốc gia cho Cơ quan Y tế Công cộng, cho biết Pfizer sẽ gửi hơn 2,4 triệu liều vaccine trong tuần này. Moderna có khoảng 1,4 triệu. Vì vậy, tổng số lượng vắc xin Canada được giao lên trên 50 triệu liều cho đến nay, đủ để tiêm hai mũi cho 75% người dân đủ điều kiện.

Dự kiến sẽ có thêm 18 triệu liều nữa vào tháng Bảy, đủ để tiêm chủng đầy đủ cho tất cả 33,2 triệu người Canada trên 12 tuổi.

Trẻ em nhỏ hơn sẽ không thể được chủng ngừa cho đến khi các thử nghiệm trên trẻ nhỏ hoàn thành vào cuối mùa hè này hoặc vào mùa thu.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan