Tổng Kiểm toán xác nhận sẽ điều tra thành phố Ottawa về việc xử lý cuộc biểu tình ‘Đoàn xe Tự do’

Tổng kiểm toán của thành phố Ottawa xác nhận rằng bà sẽ tiến hành xem xét phản ứng của thành phố đối với cuộc biểu tình “Đoàn xe Tự do”.

Cuộc điều tra về cách Sở Cảnh sát Ottawa xử lý cuộc biểu tình kéo dài ba tuần và việc chiếm đóng trung tâm thành phố Ottawa là một phần quan trọng trong cuộc họp của Ban Dịch vụ Cảnh sát Ottawa (OPSB) hôm thứ Hai. Hơn một chục phái đoàn công khai đã chỉ trích gay gắt cảnh sát và hội đồng quản trị vì cách xử lý cuộc biểu tình và hậu quả của nó.

Hội đồng đã bỏ phiếu để yêu cầu Nathalie Gougeon thực hiện kiểm toán.

Đề nghị của OPSB yêu cầu tổng kiểm toán xem xét một số lĩnh vực, bao gồm cấu trúc chỉ huy sự cố, vai trò và trách nhiệm của ban cảnh sát để xử lý các sự kiện lớn và quản lý khủng hoảng, các phương pháp tiếp cận và sự sẵn sàng, các chiến lược thực thi và một vài vấn đề khác.

Bà Gougeon thề sẽ minh bạch và sẽ bao gồm công chúng trong cuộc kiểm toán của mình.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan