Tòa án tối cao Canada phán quyết giá carbon của Canada là hợp hiến pháp

Tòa án Tối cao Canada hôm thứ Năm đã cho phép chính phủ liên bang áp đặt giá carbon đối với các tỉnh theo hiến pháp.

Quyết định này là kết quả của nhiều năm tranh chấp giữa một số tỉnh và chính phủ liên bang về Đạo luật định giá ô nhiễm khí nhà kính (GGPPA).

Luật này, vốn được ban hành vào năm 2018, đã đặt ra một khuôn khổ quốc gia để định giá carbon – một khuôn khổ áp dụng cho người tiêu dùng hàng ngày cũng như các nhà công nghiệp phát thải khí nhà kính.

Trong một quyết định không nhất trí, các thẩm phán của Tòa án Tối cao Canada (SCC) nhận thấy biến đổi khí hậu đặt ra một mối đe dọa thực sự – đủ nghiêm trọng để cho phép chính phủ liên bang vượt quyền các tỉnh.

Đạo luật nêu chi tiết một bộ tiêu chuẩn tối thiểu để định giá carbon (các-bon), để các tỉnh tự do thiết lập chính sách của riêng mình ngoài ngưỡng ban đầu đó.

Tuy nhiên, nếu các chính sách của tỉnh bang đó không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong luật liên bang, Ottawa sẽ đánh thuế carbon liên bang của mình đối với tỉnh.

Nhiều tỉnh đã khó chịu trước viễn cảnh chính phủ liên bang áp đặt biện pháp này, cho rằng một động thái như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền tài phán của tỉnh họ.

Đó là vấn đề mà Alberta, Ontario và Saskatchewan nghĩ đến khi họ đưa ra câu hỏi về tính hợp hiến pháp trước các tòa án phúc thẩm.

Cơ sở cho quyết định cuối cùng này là việc chính phủ sử dụng điều khoản hòa bình, trật tự và chính phủ tốt (POGG) trong Hiến pháp.

Điều khoản POGG này cho chính phủ liên bang quyền hạn đưa ra luật pháp có thể vượt qua quyền tài phán của các tỉnh.

Chính phủ liên bang có được quyền hạn đó nếu họ chứng minh được vấn đề đang xảy ra ảnh hưởng đến cả đất nước – nhưng việc này lại không được đề cập rõ ràng trong Hiến pháp.

Chánh án Richard Wagner đã đưa ra quyết định hiếm thấy vào hôm thứ Năm, cho rằng vấn đề này đủ lo ngại cho quốc gia và chính phủ có thể sử dụng điều khoản POGG (hòa bình, trật tự và chính phủ tốt).

Sáu thẩm phán hoàn toàn ủng hộ quyết định naỳ, với một chỉ đồng ý một phần và hai hoàn toàn không đồng ý.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan