Ăn Theo Thuở, Ở Theo Thời

Dịch nghĩa: Ăn uống lựa theo từng lúc, sống lựa theo từng thời kì.
Thành ngữ tương đương trong tiếng Anh: Other times, other manners

Trong một khoá học nghệ thuật thị giác hồi trung học, tôi được giới thiệu nhập môn lịch sử phát triển của nghệ thuật thị giác từ thời tiền sử cho tới ngày nay. Mỗi thời kỳ khác nhau nhấn mạnh một phong cách chủ đạo nào đó, và thời kỳ tiếp theo lại được ghi dấu bởi vài phong cách đã được thay đổi. Ví dụ này có thể giải thích câu thành ngữ “Ăn theo thưở, ở theo thời”, vốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự thích nghi. Giống như các giai đoạn nghệ thuật khác nhau với nhữngphong cách trong từng thời kỳ t, câu thành ngữ này giải thích rằng khi ăn hay ở, chúng ta cũng nên tuân theo lối ăn ở phù hợp với lối sống của từng thời kì, từng địa điểm sinh sống và từng hoàn cảnh. Chỉ khi bạn điều chỉnh bản thân cho hợp với hoàn cảnh thì bạn mới có khả năng theo kịp thời đại.

Một thành ngữ phương Tây nổi tiếng khác có liên quan đến câu thành ngữ này là “thuận thời thì sống”, thường được dùng để mô tả thuyết tiến hóa của Darwin và quá trình chọn lọc tự nhiên giữa các giống loài. Lý thuyết của Darwin, được xuất bản trong cuốn Về các Loài năm 1859 của mình, khẳng định bằng chứng cho thấy các loài kém thích nghi hơn với môi trường thì khả năng sống sót của chúng thấp hơn, trong khi các loài thích nghi tốt hơn với môi trường sẽ có cơ hội sống sót cao hơn và nhiều khả năng duy trì nòi giống và truyền lại các đặc tính tự nhiên cho con cháu và các thế hệ tương lai của chúng

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan