Tín hiệu nước thải của Ottawa cho thấy làn sóng Covid thứ 6 vẫn chưa đạt đỉnh

Một nhà khoa học giám sát tín hiệu COVID-19 trong nước thải của Ottawa cho biết tín hiệu vi-rút vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm.

Với những hạn chế hiện tại của xét nghiệm PCR ở Ontario, nghiên cứu tín hiệu vi rút trong nước thải đã trở thành một chỉ số được giám sát chặt chẽ cho thấy mức độ COVID-19 trong cộng đồng. Dữ liệu gần đây cho thấy vi rút xuất hiện còn nhiều hơn bao giờ hết.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan