Tiếng lóng Anh ngữ cần biết năm 2019

Hiểu biết và tự tin khi sử dụng tiếng lóng tiếng Anh!

Trong mắt các chuyên gia ngôn ngữ hay dưới góc nhìn giáo dục, tiếng lóng đôi khi bị cho là không chính thức và không học thuật nhưng điều đó chẳng thay đổi được việc tiếng lóng vẫn đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới đặc biệt là trong thế hệ trẻ. Mỗi vùng miền khác nhau trên thế giới lại có cách sử dụng tiếng lóng khác nhau tương ứng với ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Ví dụ, ở Pháp, một trong những cách phổ biến để nói tiếng lóng là sử dụng kỹ thuật “Verlan”, nó đổi các âm tiết trong tiếng Pháp thành thứ tiếng lóng hay ho và mới mẻ hơn. Trên thực tế, kỹ thuật “Verlan” có tính năng đảo ngược các âm tiết trong một từ, nó dựa trên truyền thống lâu đời của Pháp về chuyển âm tiết các từ riêng lẻ để tạo ra các từ lóng. “Verlan” cũng chính là từ “L’envers” có nghĩa “ngược lại” trong tiếng Anh.

Theo tổ chức Education First (EF), một công ty giáo dục tập trung vào đào tạo kỹ năng ngôn ngữ, trao đổi văn hóa và giáo dục du lịch, sử dụng tiếng lóng trong ngôn ngữ giống như việc tìm ra ranh giới an toàn giữa dị biệt và khác biệt. Tiếng lóng được sử dụng nhiều trong giới trẻ cũng đang dần ảnh hưởng đến việc nói tiếng Anh ngày nay. Thâm chí từ điển Oxford, một trong những nguồn từ vựng đang tin cậy nhất trên thế giới cũng dã dần bổ sung vài từ lóng vào kho dữ liệu của họ.

Từ “Collecting Receipts” để hiểu về “Tea” và “Woke” để sử dụng chúng thật ngầu khi nói tiếng Anh trong năm 2019 này nhé:

  1. Collecting Receipts”- Hành động thu thập ảnh chụp màn hình (tin nhắn), ảnh, video để sử dụng làm bằng chứng trong một cuộc tranh luận.
  2. Tea”- Nói đến những tin đồn mới nhất đang diễn ra trong xã hội.
  3. Left on Read”- Ý nói đến việc tin nhắn của bạn được đọc nhưng không được trả lời.
  4. Woke”- Nói đến việc nhận thức được các vấn đề hoặc hiểu được thực tế xung quanh một người.
  5. Flex”- Đề cập đến hành động thích ‘thể hiện’ trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc trong một cuộc trò chuyện một cách không khiêm tốn.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan