Thủ tướng Trudeau kết thúc cuộc họp nội các với lời hứa khởi động nền kinh tế một cách an toàn, lấp đầy những lỗ hổng trong mạng lưới an toàn xã hội

Chính phủ Đảng Tự Do đưa ra chương trình nghị sự tập trung trong bài phát biểu trên ghế chủ tọa vào tuần tới

Thủ tướng Justin Trudeau và các bộ trưởng của ông đã kết thúc cuộc họp nội các trong ba ngày vào hôm nay với lời hứa sẽ giữ cho người dân Canada được an toàn trong đại dịch trong khi xây dựng một nền kinh tế sạch hơn, bền vững hơn.

Chính phủ dự kiến ​​sẽ vạch ra chương trình nghị sự tập trung của mình trong một bài phát biểu từ ghế chủ tọa sẽ xảy ra vào ngày 23 tháng 9. Ban đầu, Thủ tướng Trudeau đã hứa hẹn về một kế hoạch phục hồi kinh tế xanh đầy tham vọng – nhưng hôm nay ông ra dấu rằng trọng tâm trước mắt của chính phủ là quản lý cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng khi các trường hợp COVID- 19 hợp tiếp tục gia tăng trên cả nước.

Trudeau cho biết đại dịch đã làm lộ ra những lỗ hổng trong mạng lưới an sinh xã hội của Canada và chính phủ sẽ làm việc để giúp đỡ những người đang bị lọt qua các lỗ hổng.

“Tôi nghĩ chúng ta chắc chắn cần phải làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng chúng ta luôn ở đó vì nhau, bởi vì nó không chỉ giúp chúng ta vượt qua đại dịch này trong những tình huống tốt hơn, mà còn là bởi người Canada là ai, luôn ở đó vì nhau”, ông nói .

“Và khi chúng tôi phản ánh về cách khởi động lại nền kinh tế, cách tạo ra việc làm tốt cho hiện tại và trong tương lai, rõ ràng lĩnh vực xanh và các công việc mới hơn, đổi mới và công nghệ sạch sẽ là một phần thiết yếu của việc xây dựng trở lại tốt hơn và xây dựng tương lai mạnh mẽ hơn. “

Thủ tướng nói ông không muốn một cuộc bầu cử 

Bài phát biểu trên ghế chủ tọa sắp tới đây sẽ dẫn đến một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, có thể kích hoạt một cuộc bầu cử. Thủ tướng Trudeau cho biết ông tin tưởng vào khả năng tổ chức bầu cử của Elections Canada trong thời kỳ đại dịch xảy ra nhưng ông không “muốn có một cuộc bầu cử” ngay bây giờ.

“Tôi không muốn một cuộc bầu cử. Tôi không nghĩ người Canada muốn một cuộc bầu cử. Tôi nghĩ người Canada muốn các chính trị gia làm việc cùng nhau để phục vụ họ, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho họ và giữ cho họ an toàn trong cuộc khủng hoảng COVID này”, ông nói.

“Tôi nghĩ rằng thật vô trách nhiệm khi nói rằng một cuộc bầu cử sẽ là vô trách nhiệm. Đất nước của chúng ta và các thể chế của chúng ta mạnh hơn thế và nếu phải có một cuộc bầu cử, chúng ta sẽ bàn thảo.”

Chính phủ Tự do thiểu số cần sự ủng hộ của một trong các đảng đối lập để tồn tại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trên ghế chủ tọa.

Ông Trudeau hôm nay cũng thông báo rằng $19 tỷ đô la quỹ liên bang hứa để giúp các tỉnh và vùng lãnh thổ mở cửa lại nền kinh tế của họ một cách an toàn giờ đây sẽ được chuyển, sau khi chính phủ nhận được thư từ từng thủ hiến nêu rõ cách thức chi tiêu số tiền.

Theo thỏa thuận khởi động lại an toàn, quỹ liên bang sẽ được sử dụng trong bảy lĩnh vực ưu tiên:

Kiểm tra, truy tìm liên lạc và quản lý dữ liệu.

Đảm bảo năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Giúp đỡ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Hỗ trợ các thành phố và thị trấn.

Bảo đảm trang bị bảo vệ cá nhân cho những người làm công tác y tế và những người không phải nhân viên y tế.

Hỗ trợ hệ thống giữ trẻ cho người lao động trở về làm việc.

Cung cấp lương nghỉ ốm cho người dân Canada.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan