Thủ hiến Doug Ford sẽ gia hạn một số quy định khẩu trang còn lại nếu được khuyến nghị

Thủ hiến của Ontario cho biết ông sẵn lòng gia hạn các quy định khẩu trang còn lại sau cuối tháng, nếu được bác sĩ hàng đầu của tỉnh đề nghị.

Tỉnh đã dỡ bỏ các quy định về khẩu trang ở hầu hết các cơ sở ngoại trừ những nơi được coi là có nguy cơ cao như nhà chăm sóc dài hạn, bệnh viện và trên phương tiện công cộng.

Các yêu cầu về khẩu trang cho những địa điểm đó sẽ hết hạn vào ngày 27 tháng 4 nhưng Tiến sĩ Kieran Moore, bác sĩ hàng đầu của tỉnh, cho biết ông đang xem xét gia hạn chúng trong bối cảnh làn sóng mới nhất của COVID-19.

Ông Ford cho biết mình sẽ chấp nhận khuyến nghị đó nếu ông Moore quyết định như vậy, vì ông muốn bảo vệ những người dễ bị tổn thương.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan