Thủ hiến Alberta Jason Kenney nhận được thư ủng hộ từ 19 cựu thành viên của Hội đồng lập pháp

Khi các thành viên Đảng Bảo thủ Thống nhất chuẩn bị bỏ phiếu cho sự lãnh đạo của Thủ hiến Alberta Jason Kenney, 19 cựu thành viên cơ quan lập pháp bảo thủ nói rằng họ ủng hộ ông.

19 người này cũng cảnh báo rằng việc thay đổi các nhà lãnh đạo bây giờ sẽ gây ra thảm họa bầu cử.

Trong bức thư ngỏ, họ viết : “Chúng ta đã từng làm thế này một lần rồi và chúng tôi không muốn điều này xảy ra một lần nữa”.

Họ nói rằng sự chia rẽ và bất ổn nội bộ đã mở ra cánh cửa cho đảng NDP đối lập giành được quyền lực vào năm 2015, đây cũng là điều mà họ lo ngại sẽ lặp lại vào năm 2023.

Họ viết: “Chính vì lý do này mà chúng tôi sẽ hỗ trợ Thủ hiến Kenney trong cuộc đánh giá lãnh đạo,” 

Ông Kenney đã đăng tải lại bức thư dài ba trang trên mạng xã hội, nói rằng ” Tôi rất vinh dự khi nhận được sự hỗ trợ của 19 cựu thành viên này trong chiến dịch để giữ cho Alberta đoàn kết!”

Cả ông Kenney và nhóm 19 thành viên thừa nhận rằng thủ hiến này đã mắc sai lầm trong cách ông giải quyết đại dịch COVID-19 nhưng bù lại, ông đã quản lý tốt nền kinh tế.

Quan trọng hơn, họ nói, đã quá muộn để chọn một nhà lãnh đạo mới vì quá trình này sẽ đẩy đảng này đến quá gần cuộc bầu cử và trao cho đảng NDP một lợi thế vô giá.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan