Thông báo của Alert Ready sẽ được thử nghiệm ở nhiều vùng ở Canada trong hôm nay

Người dùng điện thoại di động ở một số tỉnh và tất cả các vùng lãnh thổ có thể bị giật mình bởi cảnh báo khẩn cấp tự động ngày hôm nay, nhưng các chính phủ tham gia cho biết đó chỉ là một thử nghiệm.

Cuộc thử nghiệm là một phần trong quá trình thử nghiệm theo lịch trình của Alert Ready, một hệ thống được sử dụng trên toàn quốc để phát cảnh báo trên các đài phát thanh và truyền hình, cũng như các thiết bị không dây tương thích.

Để nhận cảnh báo, điện thoại di động phải được bật, được kết nối với mạng di động và có phần mềm cập nhật.

Thông báo thử này sẽ có âm báo khẩn cấp và thông báo cho biết công chúng không cần thực hiện hành động nào.

Ontario, Quebec, Manitoba và Nova Scotia không tham gia thử nghiệm.

Alert Ready đã được sử dụng vào năm ngoái để đưa ra 173 cảnh báo trên khắp Canada về cháy rừng, lốc xoáy, lũ quét, Cảnh báo Amber, trường hợp khẩn cấp dân sự, trường hợp khẩn cấp của cảnh sát và cảnh báo về nước uống.

Dưới đây là danh sách thời gian cục bộ mà cảnh báo sẽ được gửi đi:

  • Alberta – 1:55 chiều
  • British Columbia – 1:55 chiều
  • New Brunswick – 10:55 sáng
  • Newfoundland và Labrador – 10:55 sáng
  • Lãnh thổ Tây Bắc – 9:55 sáng
  • Nunavut – 2 giờ chiều
  • Đảo Hoàng tử Edward – 12:55 chiều
  • Saskatchewan – 1:55 chiều
  • Yukon – 1:55 chiều

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan