Thời hạn giao hàng của Bưu điện Canada cho Giáng sinh năm 2021

Khi những ngày lễ đang đến rất gần, vẫn còn thời gian để gửi một gói hàng hoặc một tấm thiệp để người thân yêu của bạn vào dịp Giáng sinh.

Bưu điện Canada đã công bố danh sách thời hạn vận chuyển để giúp người dân lên kế hoạch cho mùa lễ này. Dưới đây là thông tin chi tiết về các ngày hạn chót để gửi thẻ và quà tặng qua Bưu điện Canada.

Nếu bạn đang muốn gửi một bưu kiện trong nước, bạn có thể gửi bưu kiện bằng thư thông thường cho đến ngày 20 tháng 12 và cho đến ngày 21 tháng 12 để gửi theo mức độ ưu tiên, Xpresspost hoặc hộp có cước phí cố định.

Thời hạn sẽ ngắn hơn một chút nếu bạn gửi một gói hàng trong khu vực. Khách hàng có thời hạn cho đến ngày 15 tháng 12 để gửi bưu kiện của họ bằng thư thông thường và cho đến ngày 17 tháng 12 để gửi bằng hộp cước phí cố định, trong khi ngày 21 tháng 12 là thời hạn đối với gói Xpresspost và Priority.

Nếu bạn đang tìm cách gửi thiệp cho ai đó ở Canada thì vẫn còn một vài ngày nữa. Bạn có thể gửi trong địa phương cho đến ngày 21 tháng 12, trong khi thẻ được gửi theo khu vực có thể được gửi qua đường bưu điện cho đến ngày 20 tháng 12. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể gửi thiệp trên toàn quốc trước ngày 17 tháng 12.

Các thông tin về các dịch vụ vận chuyển khác đều có thể được tìm thấy dễ dàng ở trang chủ của bưu điện Canada (CanadaPost.ca)

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan