Thời gian cách ly của Alberta đối với các trường hợp COVID-19 giảm từ 10 ngày xuống còn 5

Có hiệu lực vào thứ 2, những người ở Alberta với ít nhất hai liều vắc-xin có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ chỉ cần cách ly trong năm ngày thay vì 10.

Bộ trưởng Bộ Y tế Jason Copping đã công bố sự thay đổi vào tuần trước khi đối mặt với biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng, nói rằng nó dựa trên bằng chứng cho thấy những người được chủng ngừa đầy đủ có thời gian lây nhiễm ngắn hơn.

Các triệu chứng phải được giải quyết hoàn toàn vào cuối thời gian năm ngày, nếu không mọi người phải tiếp tục cách ly.

Trong năm ngày sau khi cách ly, những người đó sẽ phải đeo khẩu trang xung quanh người khác mọi lúc khi ở nơi công cộng.

Những người Alberta chưa được tiêm phòng phải tiếp tục cách ly trong 10 ngày.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan