Thị trưởng Toronto John Tory xét nghiệm dương tính với COVID-19

Trong 1 tuyên bố, văn phòng của thị trưởng cho biết ông cảm thấy ổn và đang cách ly ở nhà. Thị trưởng sẽ tiếp tục làm công việc của mình và sẽ tham gia các cuộc họp trực tuyến trong thời gian cách ly và hồi phục.

Văn phòng của ông Tory cho biết ông đã thực hiện xét nghiệm nhanh hàng ngày vì ông đã tham dự một số sự kiện trước đó.

Thị trưởng đã xét nghiệm dương tính vào sáng thứ Năm, nhưng đã cho kết quả âm tính vào sáng thứ Tư.

Ông cũng đã được tiêm phòng đầy đủ với một liều tăng cường.

Đây là lần đầu tiên thị trưởng này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan