Thẩm phán Mahmud Jamal là người da màu đầu tiên được đề cử vào Tòa án Tối cao Canada

Thủ tướng Justin Trudeau đã đề cử ông Mahmud Jamal là thành viên tiếp theo của Tòa án Tối cao Canada. Ông nói: “Tôi biết rằng thẩm phán Jamal, với kinh nghiệm pháp lý và học thuật của mình, cùng sự tận tụy, sẽ là tài sản quý giá cho tòa án tối cao của đất nước chúng ta”

Thẩm phán Jamal có thể nói 2 thứ tiếng Anh và Pháp. ông được bổ nhiệm vào Tòa án phúc thẩm Ontario vào năm 2019 và xuất hiện trong 35 lần kháng cáo trước Tòa án tối cao Canada về các vấn đề dân sự, hiến pháp, hình sự và quy định.

Thẩm phán Jamal Là người da màu đầu tiên được đề cử vào tòa án hàng đầu của Canada. Ngoài ra, ông cũng dạy luật hiến pháp tại Đại học McGill và luật hành chính tại Trường Luật Osgoode Hall.

Ông Jamal sinh ra ở Nairobi, Kenya vào năm 1967 trong một gia đình gốc Ấn Độ. Gia đình ông chuyển đến Anh để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn vào năm 1969. Năm 1981, họ quyết định định cư ở Edmonton, nơi ông theo học trung học.

Ông là người đầu tiên trong gia đình mình có bằng đại học. Ông đã học một năm tại Trường Kinh tế London trước khi lấy bằng kinh tế của Đại học Toronto. Sau đó, ông đến McGill để học thông luật (common law) và luật dân sự Quebec trước khi lấy bằng tốt nghiệp luật tại Trường Luật Yale.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English