TDSB yêu cầu nhân viên, học sinh đeo khẩu trang giữa đợt COVID-19 thứ 6

Hội đồng Trường học Toronto District School Board (TDSB) yêu cầu tất cả học sinh và nhân viên đeo “khẩu trang vừa vặn” khi ở trong nhà, vì Canada đang vật lộn với làn sóng thứ sáu của đại dịch COVID-19.

Trong một bức thư được đăng trên trang web của mình vào thứ Tư, TDSB cho biết họ làm theo chỉ đạo từ tỉnh, nên sẽ không bắt buộc đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, TDSB cho biết với sự gia tăng ở số ca nhiễm Covid và số người phải nghỉ làm hoặc nghỉ học, họ đang yêu cầu tất cả nhân viên và học sinh đeo khẩu trang khi ở trong nhà để ngăn chặn sự lây lan của Covid và giảm thiểu tình trạng vắng mặt vì Covid

Hội đồng nói rõ rằng đeo khẩu trang vẫn là một quyết định cá nhân và không ai bị ép buộc phải đeo. 

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan