Tập đoàn đường ống khổng lồ sử dụng khu quân sự Canada cho dự án pin

Chủ sở hữu Keystone Pipeline đã đạt 1 thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Canada để xây dự án pin lớn nhất Ontario tại khu huấn luyện quân đội cách Toronto 200 km. 

TC Energy Corp. có kế hoạch xây dựng một dự án lưu trữ năng lượng bơm 1.000 megawatt trên khu đất của Trung tâm Đào tạo Sư đoàn Canada số 4. Các dự án lưu trữ có bơm sử dụng các hồ chứa khổng lồ và trọng lực để lưu trữ năng lượng và tạo ra điện năng.

Nỗ lực của tỉnh đông dân nhất Canada nhằm giảm phụ thuộc vào sản xuất điện bằng khí đốt tự nhiên sẽ tiết kiệm 250 triệu đô la cho người tiêu dùng điện ở Ontario mỗi năm, đồng thời cắt giảm 490.000 tấn khí thải nhà kính. 

TC Energy, công ty sở hữu và vận hành các đường ống và nhà máy điện trên khắp Bắc Mỹ, đang thúc đẩy phát triển các cơ sở lưu trữ năng lượng sạch hơn trong nỗ lực của các chính phủ và ngành công nghiệp nhằm chuyển khỏi nhiên liệu hóa thạch và giảm lượng khí thải thông qua các công nghệ ít gây ô nhiễm.

Dự án Ontario của TC Energy sẽ mất tám năm để xây dựng và phải tuân theo một số điều kiện, bao gồm các phê duyệt theo quy định và đảm bảo rằng dự án sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự và đào tạo.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English