Tại New Brunswick – Đảng Bảo Thủ PC giành chiến thắng đa số sau hai năm chính phủ thiểu số

Lãnh đạo Tự do Kevin Vickers theo sau ứng cử viên Liên minh (Alliance) Michelle Conroy

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Cấp tiến-Progressive Conservative Blaine Higgs đã thành công khi đảng cầm quyền của ông giành đa số phiếu khi ông đánh cược thình lình yêu cầu đợt bầu cử., CBC News dự đoán. Higgs đã giành được đa số phiếu đang ao ước sau hai năm lãnh đạo chính phủ thiểu số đầu tiên của tỉnh kể từ năm 1920. Chiến thắng này chấm dứt chuỗi bốn chính phủ với 1-nhiệm kỳ liên tiếp. 

Đảng PC đã được bầu chọn trong 24 khu vực ridings và đang dẫn đầu trong ba khu vực nữa, điều này sẽ mang lại cho họ 27 ghế – nhiều hơn hai so với 25 ghế cần thiết cho đa số.

Đảng Tự do, dưới sự lãnh đạo lần đầu tiên của Kevin Vickers, đã được bầu trong 15 khu vực đang dẫn đầu trong hai khu vực khác. Tổng số 17 ghế cuối cùng sẽ ít hơn 4 ghế so với năm 2018.

Đề cao tầm quan trọng của sự ổn định trong một năm đầy biến động, Higgs đã dành chiến dịch kéo dài 4 tuần để ủng hộ việc chính phủ của ông xử lý thành công đại dịch COVID-19 ở New Brunswick và sự phục hồi kinh tế đang diễn ra của tỉnh.

Đó là hai yếu tố đưa ông vào một vị trí vững chắc khi ông kêu gọi cuộc bầu cử vào ngày 17 tháng 8, đưa người dân New Brunswickers đến cuộc bầu cử trong bối cảnh đại dịch.

Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Canada kể từ khi COVID-19 xuất hiện, và bản thân lời kêu gọi bầu cử nhanh đã trở thành một trong những điểm gây tranh cãi chính trong chiến dịch kéo dài bốn tuần mà không thể xác định được bằng một vấn đề phổ biến.

Tuy nhiên, nó dường như không làm tổn hại đến Higgs hoặc cả nhóm. CBC News đưa tin

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan