Phụ huynh Quebec có thể sẽ giám sát lớp học thay thế các giáo viên bị bệnh COVID-19

Bộ Giáo dục của tỉnh cho biết các phụ huynh có thể tình nguyện giám sát các lớp học ở Quebec nếu quá nhiều giáo viên bị ốm vì COVID-19.

Trong một hướng dẫn được công bố hôm thứ Năm, Bộ đã ra lệnh cho các trường học chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho một số lượng rất lớn giáo viên vắng mặt sau khi học sinh tiểu học và trung học trở lại học trực tiếp vào thứ Hai.

Hướng dẫn khuyến cáo các trường nên sẵn sàng để thay thế giáo viên bằng cách có một danh sách những người có thể được gọi để thay thế người nghỉ ốm, có thể bao gồm “phụ huynh tình nguyện”.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Jean-François Roberge cho biết hôm thứ Năm rằng phụ huynh sẽ không được mong đợi là giáo viên thay thế. Họ sẽ chỉ là những người coi lớp học như biện pháp cuối cùng. 

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan