Phòng Thương mại Ontario ban hành hướng dẫn cho các doanh nghiệp về các quy trình chứng minh vắc-xin

Phòng thương mại của Ontario đã công bố một khuôn khổ vào thứ Ba cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tư nhân đang tìm cách phát triển các giao thức kiểm tra bằng chứng tiêm chủng, một động thái mà cơ quan này cho biết sẽ hỗ trợ trong trường hợp không có hướng dẫn của chính phủ. 

Tổ chức này đại diện cho hơn 150 phòng thương mại và hội đồng thương mại trong tỉnh – tổ chức cho biết việc triển khai bằng chứng tiêm chủng sẽ giúp các doanh nghiệp mở cửa trở lại một cách an toàn và giảm thiểu nguy cơ bị đóng cửa thêm.

Hướng dẫn do phòng thương mại ban hành đưa ra năm nguyên tắc cho các doanh nghiệp khi họ thiết lập hệ thống của riêng mình, bao gồm sử dụng cách thức ít xâm phạm nhất có thể để kiểm tra tình trạng tiêm chủng và quyết định ngoại lệ dựa trên các mối quan tâm về nhân quyền.

Một số tổ chức lĩnh vực công đã thông báo họ sẽ yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng từ nhân viên.

Cũng đã có những lời kêu gọi từ một số hiệp hội và nhóm vận động để thực hiện hệ thống chứng nhận vắc xin trên toàn tỉnh, đặc biệt là khi có biến thể Delta rất dễ lây lan. Thủ hiến Doug Ford cho đến nay đã từ chối cung cấp hệ thống chứng nhận vắc xin trên toàn tỉnh.

Phát ngôn viên của Bộ trưởng Y tế Christine Elliott lưu ý rằng tỉnh bang cung cấp giấy chứng minh tiêm chủng cho người dân sau khi họ tiêm liều thứ nhất và thứ hai, đồng thời cho biết hộ chiếu vắc xin do chính phủ liên bang lên kế hoạch cho các chuyến du lịch quốc tế có thể được các doanh nghiệp sử dụng trong nước.

Dữ liệu mới nhất của tỉnh cho thấy hơn 82% người dân Ontario trên 12 tuổi đã được tiêm một liều vắc xin COVID-19 và chỉ hơn 75% đã được tiêm hai liều.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English