Pfizer sẽ có dữ liệu thử nghiệm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em vào cuối năm nay

Pfizer dự định sẽ gửi dữ liệu cho Bộ Y tế Canada về các thử nghiệm vắc-xin COVID-19 ở trẻ em dưới 12 tuổi vào cuối năm nay.

Trong một tuyên bố, Pfizer nói rằng họ đã hoàn thành giai đoạn 1 thử nghiệm vắc-xin ở trẻ em nhằm xác định liều lượng tối ưu cho trẻ em ở các nhóm tuổi khác nhau.

Giai đoạn 2 và 3 đang được thử nghiệm, để đánh giá thêm tính an toàn, khả năng dung nạp và khả năng sinh miễn dịch của vắc-xin Pfizer ở trẻ em 5-11 tuổi và trẻ em từ 6 tháng-5 tuổi. Nếu tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch được xác nhận, Pfizer có kế hoạch nộp dữ liệu cho Bộ Y tế Canada trước cuối năm để yêu cầu phê duyệt khả năng sử dụng loại vắc-xin này ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và ngay sau đó  là cho trẻ em 6 tháng đến 5 tuổi.

Dữ liệu này cần được Bộ Y tế Canada xem xét để xác định liệu chính phủ có cho phép sử dụng vắc-xin Pfizer-BioNTech ở trẻ em dưới 12 tuổi hay không. Trước đó, Bộ Y tế Canada đã chấp thuận việc sử dụng vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 16 tuổi vào tháng 5 năm 2021.

Moderna, công ty sản xuất vắc-xin COVID-19 được phê duyệt để sử dụng cho những người trên 16 tuổi, cho biết rằng nghiên cứu về vắc-xin COVID-19 ở trẻ em “đang diễn ra” và sẽ không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian.

AstraZeneca cho biết đối tác của họ là Đại học Oxford hiện đang tiến hành các thử nghiệm vắc-xin trên các nhóm trẻ em.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English