Ottawa tung ra trợ cấp tuyển dụng nhân viên mới

Chính phủ liên bang đã mở trợ cấp mới nhằm giúp người sử dụng lao động thuê hoặc bố trí lại nhân viên khi các biện pháp y tế công cộng được nới lỏng và nhiều doanh nghiệp mở cửa trở lại.

Chương trình Tuyển dụng Phục hồi Canada (CRHP) lần đầu tiên được công bố vào tháng 4 trong ngân sách năm 2021 của chính phủ, nhưng dự luật ngân sách cần được thông qua trước khi chương trình có thể được triển khai. Ngân sách ước tính chương trình sẽ trị giá 595 triệu đô la.

Khoản trợ cấp này bao gồm tới 50% chi phí thêm cho lương mà các doanh nghiệp đủ điều kiện phải trả kể từ ngày 6 tháng 6, bao gồm cả chi phí liên quan đến việc thuê nhân viên mới hoặc tăng ca làm việc. Các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận cũng đủ điều kiện nộp đơn. 

Dan Kelly, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada, cho biết khoản trợ cấp này sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ – nhưng một số doanh nghiệp khác sẽ không tiếp cận được. 

Để nhận được trợ cấp này, một doanh nghiệp cần phải đủ điều kiện để được Trợ cấp tiền lương khẩn cấp của Canada (CEWS) – tức là họ phải bị mất doanh thu do đại dịch. Kelly cho biết các tiêu chí về tính đủ điều kiện không bao gồm các doanh nghiệp mới tìm cách mở trong thời kỳ đại dịch – hoặc mở ngay trước khi đại dịch xảy ra – và vẫn đang gặp khó khăn.

Các doanh nghiệp có thể đăng ký cho 2 chương trình CEWS và CRHP cùng lúc, nhưng sẽ chỉ nhận được các khoản thanh toán từ chương trình nào có giá trị cao hơn. 

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan