Ottawa tăng thuế đối với các ngân hàng lớn, công ty bảo hiểm nhân thọ trong ngân sách 2022

Chính phủ cho biết các tổ chức tài chính lớn đã kiếm được lợi nhuận đáng kể trong thời gian xảy ra đại dịch và đã phục hồi nhanh hơn so với các bộ phận khác của nền kinh tế, một phần do các khoản hỗ trợ liên bang cho người dân và doanh nghiệp trong đại dịch.

Ngân sách liên bang bao gồm khoản phí một lần, 15% đối với thu nhập chịu thuế trên 1 tỷ đô la cho năm tính thuế 2021 đối với các tổ chức tài chính lớn của đất nước.

Ottawa cũng có kế hoạch tăng vĩnh viễn mức thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các nhóm ngân hàng và công ty bảo hiểm nhân thọ thêm 1,5 điểm phần trăm đối với thu nhập chịu thuế trên 100 triệu đô.

Mức tăng sẽ đưa thuế suất đối với thu nhập trên ngưỡng đó từ 15% lên 16,5%.

Ngân sách ước tính hai biện pháp kết hợp sẽ mang lại 6,1 tỷ đô la trong 5 năm với khoảng 4,05 tỷ đô la tới từ khoản thuế 1 lần. 

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan