Ottawa ra mắt quỹ hỗ trợ học sinh sau trung học học tiếng Pháp

Chính phủ liên bang sẽ chi 12 triệu đô la trong bốn năm tới cho các chương trình học để giúp học sinh nói tiếng Anh theo đuổi chương trình giáo dục sau trung học bằng tiếng Pháp.

Khoảng 3.400 suất học bổng trị giá $3.000 mỗi suất sẽ được cung cấp cho học sinh tốt nghiệp trung học chuyên khoa tiếng Anh ghi danh vào các chương trình tiếng Pháp tại một số trường nghề, trường cao đẳng hoặc đại học. Nguồn tài trợ sẽ được giải ngân thông qua các cơ sở giáo dục sau trung học, và sẽ có sự cân nhắc đặc biệt đối với học sinh thuộc các nhóm ít được đại diện.

Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực của Ottawa nhằm tăng cường song ngữ ở Canada khi cuộc tranh luận về tình trạng tiếng Pháp ngày càng gay gắt ở Quebec.

Để đủ điều kiện cho một chương trình, học sinh phải là công dân Canada hoặc thường trú nhân có ngôn ngữ chính thức đầu tiên là tiếng Anh và phải tốt nghiệp một trường trung học sử dụng tiếng Anh. Họ phải từ 17 tuổi trở lên, đã đăng ký vào năm học đầu tiên bằng tiếng Pháp, có đủ kiến thức về tiếng Pháp để có thể học bằng ngôn ngữ đó và dự định học 50% các môn học bằng tiếng Pháp.

Thông báo này được đưa ra khi chính phủ tỉnh có kế hoạch đại tu luật ngôn ngữ của Quebec, nhằm bảo vệ tiếng Pháp. Nhiều người ở Quebec đã tranh luận trong những năm gần đây rằng tiếng Pháp đang bị tiếng Anh qua mặt, đặc biệt là ở Montreal.

Thủ hiến Quebec François Legault đã nói rằng cuộc đại tu pháp lý có thể bao gồm hạn ngạch giới hạn số lượng học sinh có thể đăng ký tại các trường nghề tiếng Anh để chống lại số lượng ngày càng tăng của học sinh Pháp đăng ký các chương trình tiếng Anh sau trung học.

Các đề xuất khác bao gồm thiết lập một khuôn khổ cho chính sách nhập cư bằng tiếng Pháp, đưa vào luật yêu cầu các thẩm phán của Tòa án Tối cao Canada phải nói được song ngữ và loại bỏ danh sách chờ đợi cho các chương trình tăng cường tiếng Pháp.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English