Ottawa dành 40 tỷ đô la trong bản cập nhật tài chính để chi trả tiền bồi thường cho trẻ em ở các quốc gia đầu tiên(First Nations)

Chính phủ đảng Tự do đang chuẩn bị chi 40 tỷ đô la để bồi thường cho trẻ em các quốc gia đầu tiên bị tổn hại do tỉnh Ottawa cung cấp dự phòng cho các dịch vụ trẻ em và gia đình thiếu hụt, cũng như để cải cách hệ thống hiện tại.

Việc chi tiêu phụ thuộc vào Ottawa và những người ủng hộ quyền lợi trẻ em đạt được thỏa thuận về việc bồi thường mà Tòa án Nhân quyền Canada đã yêu cầu chính phủ liên bang trả cho trẻ em các quốc gia đầu tiên và cha mẹ hoặc ông bà của chúng.

Ottawa đã tham gia vào các cuộc đàm phán sau khi phán quyết của Tòa án Liên bang đưa ra ủng hộ việc chi trả 40.000 đô la tiền bồi thường thiệt hại cho mỗi người trong số hàng nghìn trẻ em các quốc gia đầu tiên bị di dời khỏi nhà của họ, cũng như cho một số người thân của họ.

Tòa án cũng phán quyết chính phủ liên bang phải mở rộng các tiêu chí để nhiều trẻ em các quốc gia đầu tiên có thể tiếp cận các dịch vụ sử dụng Nguyên tắc của Jordan, được thiết kế để đảm bảo các tranh chấp thuộc quyền tài phán về việc ai trả tiền cho những gì không ngăn cản trẻ em nhận được sự hỗ trợ. 

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan