Ontario thắt chặt các quy tắc tại các nhà chăm sóc dài hạn

Sau khi ghi nhận 1.429 ca nhiễm Covid mới, tỉnh Ontario đang thắt chặt các quy định tại các cơ sở chăm sóc dài hạn và nhà hưu trí, đồng thời tăng cường năng lực tiêm chủng cho mọi người chống lại dịch bệnh, vì tỉnh này phải đối mặt với khả năng gia tăng mạnh các trường hợp do biến thể omicron gây ra.

Tiến sĩ Kieran Moore, giám đốc y tế của Ontario, cho biết, cách tiếp cận khu vực đối với các hạn chế sức khỏe cộng đồng hiện nay, đã được thiết kế để chống lại biến thể delta. Tuy nhiên, tình thế đang thay đổi khi omicron nhanh chóng trở thành chủng vi khuẩn thống trị trong tỉnh.

Bắt đầu từ hôm nay, tất cả những người đến thăm thường sẽ phải được chủng ngừa đầy đủ để vào nhà chăm sóc dài hạn.

Kể từ ngày 17 tháng 12, tất cả nhân viên, người chăm sóc, tình nguyện viên và học sinh làm việc trong các cơ sở chăm sóc dài hạn sẽ được kiểm tra hai lần mỗi tuần, bất kể tình trạng tiêm chủng. Nhân viên hỗ trợ và người cung cấp các dịch vụ thiết yếu sẽ phải xét nghiệm âm tính với COVID-19 để được vào.

Những người chăm sóc sẽ được yêu cầu tiêm vắc-xin để vào nhà chăm sóc, ngoại trừ những người đến thăm một cư dân sắp mất hoặc những người được miễn tiêm vì lý do y tế. Bộ Chăm sóc Dài hạn cho biết những người chăm sóc chưa được chủng ngừa sẽ cần tiêm liều đầu tiên trước ngày 20 tháng 12, và liều thứ hai trước ngày 21 tháng 2 năm 2022. Hơn nữa, các chuyến thăm trong nhà sẽ được giới hạn cho hai khách hoặc người chăm sóc. Các chuyến thăm ngoài trời có thể bao gồm tối đa bốn khách hoặc người chăm sóc cùng một lúc.

Trong khi đó, các biện pháp mới cho nhà hưu trí sẽ có hiệu lực vào ngày 22 tháng 12. Bắt đầu từ ngày đó, nhân viên, tình nguyện viên, nhà thầu và những người chăm sóc thiết yếu sẽ cần xét nghiệm nhanh hai lần mỗi tuần. Những người đến thăm nói chung và nhân viên hỗ trợ cũng sẽ cần làm các bài xét nghiệm này trước khi họ vào nhà.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan