Ontario NDP hứa hẹn mức lương tối thiểu 25 đô la cho các giáo viên mầm non

Đảng Dân chủ Mới của Ontario hứa sẽ đưa ra mức lương tối thiểu 25 đô la một giờ cho các nhà giáo dục mầm non đã đăng ký, nếu đảng này thành lập chính phủ.

Thỏa thuận mà chính phủ Bảo thủ Cấp tiến gần đây đã ký với Ottawa để mang lại mức phí trung bình 10 đô la một ngày cho dịch vụ giữ trẻ cũng bao gồm mức lương tối thiểu 18 đô la một giờ cho các nhà giáo dục mầm non và 20 đô la cho người giám sát. Theo thỏa thuận đó, mức lương tối thiểu sẽ tăng 1 đô la một giờ mỗi năm cho đến khi đạt 25 đô la.

Nhưng những người ủng hộ đã nói rằng 18 đô la là quá thấp và các nhà giáo dục mầm non cần phải được trả ít nhất 25 đô la một giờ ngay bây giờ nếu Ontario hy vọng tuyển dụng và giữ chân đủ nhân viên cho lĩnh vực đang phát triển này.

Lãnh đạo NDP Andrea Horwath hôm thứ Ba đã thông báo rằng bà sẽ đưa ra mức lương tối thiểu 25 đô la cho các nhà giáo dục mầm non đã đăng ký và 20 đô la cho các nhân viên trong ngành khác, cũng như thực hiện một lưới lương mà những người ủng hộ cũng đang thúc giục.

Bà Horwath cũng cho biết nếu bà trở thành thủ hiến, bà sẽ làm việc với ngành để thiết kế và thực hiện chiến lược một lực lượng lao động, bao gồm phúc lợi, lương hưu, thời gian lập kế hoạch được trả lương và hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ của họ.

Bà không nói rằng những lời hứa đó sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền, nhưng cho biết NDP sẽ tiết lộ một kế hoạch có chi phí đầy đủ.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan