Ontario giới thiệu trợ cấp cho các doanh nghiệp nhỏ buộc phải đóng cửa, những doanh nghiệp mở với sức chứa một nửa không đủ điều kiện

Chính phủ Ontario sẽ cung cấp một khoản trợ cấp 10.000 đô la cho các doanh nghiệp nhỏ buộc phải đóng cửa do các biện pháp y tế công cộng.

Các doanh nghiệp đủ điều kiện bao gồm phòng tập thể dục, bảo tàng và phòng trưng bày, dịch vụ du lịch và các chương trình trước và sau giờ học.

Các doanh nghiệp đã phải cắt giảm một nửa công suất sẽ không đủ điều kiện.

Tỉnh bang cho biết các doanh nghiệp đủ điều kiện nhận Khoản trợ cấp Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ của Ontario (Ontario Small Business Support Grant) và đã bị buộc phải đóng cửa sẽ được sàng lọc trước để nhận khoản trợ cấp mới và không cần phải nộp đơn.

Nó cho biết các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện có thể nhận được khoản thanh toán của họ vào tháng Hai – một mốc thời gian mà Lãnh đạo NDP Andrea Horwath cho biết là quá chậm.

Tỉnh cũng đang giới thiệu một chương trình cứu trợ thủy điện cho các doanh nghiệp và khách hàng dân cư, cung cấp mức giá thấp điểm 24 giờ một ngày trong 21 ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 1.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan