Ontario gia hạn các quy định khẩu trang còn lại cho đến tháng 6

Ontario sẽ gia hạn các quy định khẩu trang còn lại của mình ở những nơi có nguy cơ cao cho đến ngày 11 tháng 6 khi tỉnh này đối phó với đợt nhiễm COVID-19 thứ sáu.

Quy tắc yêu cầu khẩu trang trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhà chăm sóc dài hạn và phương tiện công cộng sẽ hết hiệu lực vào ngày 27 tháng 4, nhưng chính phủ đã thông báo vào thứ Sáu rằng nó sẽ được gia hạn.

“Để duy trì tình trạng ổn định trong việc quản lý làn sóng mới nhất này, tôi sẽ gia hạn các quy tắc khẩu trang trong các môi trường công cộng cụ thể, nơi các cá nhân có thể có nguy cơ bị nhiễm bệnh nặng, hoặc sẽ tiếp xúc chặt chẽ với những người có nguy cơ cao”, Tiến sĩ Kieran Moore, bác sĩ hàng đầu của tỉnh, cho biết trong một tuyên bố.

Moore cho biết tuân theo các yêu cầu về khẩu trang và tiếp tục tiêm phòng là “những cách tốt nhất để ngăn ngừa sự lây truyền và bảo vệ bạn bè, gia đình và cộng đồng của chúng ta.”

Hầu hết các biện pháp chống đại dịch khác, bao gồm đeo khẩu trang ở hầu hết các môi trường công cộng, các bằng chứng tiêm chủng và giới hạn sức chứa đám đông, đã kết thúc ở tỉnh.

Các địa điểm khác yêu cầu khẩu trang cho đến ngày 11 tháng 6 bao gồm nhà hưu trí, nơi tạm trú và các cơ sở chăm sóc cộng đồng khác.

Các chỉ thị khác từ giám đốc y tế xung quanh các yêu cầu về khẩu trang đối với nhân viên y tế cũng như các biện pháp chăm sóc dài hạn cũng đã được gia hạn cho đến ngày 11 tháng 6.

Tại thời điểm đó, tỉnh cho biết Bộ Y tế “sẽ ban hành hướng dẫn về các khuyến nghị trang bị bảo hộ cá nhân để phòng ngừa và kiểm soát tình trạng lây nhiễm trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe.”

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan