Ontario đầu tư 1 tỷ đô la cho các cập nhật về cơ sở hạ tầng của Mạng lưới Y tế Scarborough

Chính phủ Ontario đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào “một số” dự án lớn nhằm tái phát triển và mở rộng Mạng lưới Y tế Scarborough.

Thủ hiến Doug Ford đã đưa ra thông báo này vào thứ Năm.

Ông Ford nói: “Do bị thiếu nguồn vốn và bị bỏ bê, người dân Scarborough đã buộc phải sử dụng cơ sở hạ tầng bệnh viện cũ kỹ với không gian hạn chế.

Chính phủ cho biết một phần kinh phí sẽ được dành cho Bệnh viện Birchmount “mới” bằng cách thực hiện sửa chữa đáng kể đối với cơ sở đã có.

Đồng thời, số tiền này cũng sẽ được sử dụng để mở rộng các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp tại Bệnh viện Centenary, tài trợ cho chương trình bệnh thận mãn tính mới tại Bridletowne Neighbourhood Centre và hiện đại hóa các dịch vụ phẫu thuật và mở rộng chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đa khoa.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan