Ontario đặt mục tiêu tuyển dụng 100 doanh nhân nhập cư

Thông qua dự án khởi nghiệp, tỉnh đang kỳ vọng tạo ra 20 triệu đô la vào nền kinh tế Ontario.

Ontario đang tìm kiếm 100 doanh nhân nhập cư trong vòng hai năm tới để bắt đầu hoặc phát triển công việc kinh doanh ở các khu vực bên ngoài Khu vực Đại Toronto (GTA)

Các chủ doanh nghiệp và nhà phát triển quan tâm có thể đăng ký thông qua Dòng Doanh nhân (Entrepreneur Steam) hiện có của Chương trình Đề cử Nhập cư Ontario (OINP). Mỗi doanh nhân được chọn sẽ được yêu cầu đầu tư tối thiểu 200.000 đô la vào hoạt động kinh doanh của họ.

Người nộp đơn có thể nhận được đề cử của tỉnh khi doanh nghiệp của họ đã hoạt động từ 18 đến 20 tháng tại Ontario. Họ có thể sử dụng đề cử để nộp đơn lên chính phủ liên bang để được nhập cư Canada.

Dự án nhằm tạo ra nhiều việc làm tại địa phương và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi những người mất việc làm vì đại dịch, theo một thông cáo truyền thông của chính phủ. Nó sẽ tiêu tốn của chính quyền tỉnh bang ước tính khoảng 6 triệu đô la, số tiền mà Bộ trưởng Lao động của Ontario, Monte McNaughton nói rằng sẽ được hoàn trả bởi những người nhập cư đến tỉnh để bắt đầu hoặc mua một công việc kinh doanh. Những doanh nhân mới thành lập này sẽ tạo ra khoảng 20 triệu đô la đầu tư kinh doanh cho tỉnh và sẽ tạo ra việc làm.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan