Ontario cho phép các giáo viên đã nghỉ hưu làm việc nhiều ngày hơn trong bối cảnh tình trạng thiếu nhân viên vì Omicron

Các giáo viên đã nghỉ hưu của Ontario sẽ được phép làm việc nhiều ngày hơn trong năm học này vì tỉnh muốn giải quyết tình trạng thiếu nhân viên liên quan đến đại dịch trước khi học sinh trở lại học trên lớp.

Chính phủ vẫn chưa cho biết liệu sinh viên có trở lại lớp học trực tiếp vào ngày 17 tháng 1 hay không. Đây là khoảng thời gian sớm nhất mà họ thấy  có thể kết thúc giai đoạn học trực tuyến. 

Một tuyên bố bằng văn bản hôm thứ Hai từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Steven Lecce cho biết thỏa thuận mới với Liên đoàn Giáo viên Ontario cho phép những người nghỉ hưu được làm việc lại trong 95 ngày thay vì 50 sẽ giúp cho việc trở lại trường học trực tiếp.

“Chúng tôi cần nhân viên để tiếp tục cung cấp chương trình học trực tuyến do giáo viên hướng dẫn và vận hành trường học của chúng tôi một cách an toàn khi học sinh quay lại học trực tiếp,” tuyên bố của Lecce viết.

Quy tắc 95 ngày sẽ có hiệu lực đến cuối tháng 6

Quy tắc 95 ngày cho phép giáo viên, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đã nghỉ hưu làm việc trong hệ thống trường công lập trong khi thu nhập từ việc làm và lương hưu của họ sẽ có hiệu lực cho đến cuối tháng 6.

Liên đoàn giáo viên Ontario đã đề cập tới thỏa thuận trong một tuyên bố bằng văn bản vào ngày 31 tháng 12 – hơn một tuần trước khi chính phủ thông báo thay đổi – lưu ý rằng nó “không mong đợi rằng nhiều người về hưu sẽ muốn làm việc trong môi trường hiện tại”, Tuy nhiên, sự thay đổi sẽ cho phép họ làm việc nhiều ngày hơn nếu họ chọn vậy.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan