Ontario Cấm Thu Hồi Mặt Bằng Cho Thuê Của Các Nhà Hàng Và Doanh Nghiệp Nhỏ Vì Covid-19

Chính phủ Ontario công bố vào đêm 17 tháng 6, Đạo luật bảo vệ doanh nghiệp nhỏ đã chính thức được thông qua.

Động thái này diễn ra sau nỗ lực nhiều tháng của Thủ hiến Doug Ford, công khai yêu cầu, và thậm chí có phần đe dọa các chủ đất mà đã từ chối giúp đỡ những người thuê nhà điều hành doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19. 

Luật mới cấm các vụ thu hồi mặt bằng thương mại trong đại dịch. Rod Phillips, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban Phục hồi và Việc làm Ontario cho biết thông qua quan hệ đối tác với chính phủ liên bang, Ontario sẽ có thể cung cấp “cứu trợ hơn 900 triệu đô la cho người đi thuê và chủ cho thuê ở Ontario thông qua Hỗ trợ cho thuê thương mại khẩn cấp Canada cho các doanh nghiệp nhỏ.”

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, nhiều chính trị gia và các chủ doanh nghiệp nhỏ đã cầu xin chính phủ tạm dừng việc thu hồi mặt bằng cho các doanh nghiệp thuê khi tỉnh bang đóng cửa.

Thủ hiến Ford đã từ chối làm như vậy, vì ông đã hy vọng rằng các chủ đất sẽ hợp tác với chủ doanh nghiệp khi chương trình hỗ trợ thuê chỗ thương mại được đưa ra.

Với Chương trình Hỗ trợ thuê chỗ thương mại khẩn cấp Ontario-Canada (OCECRA), chính phủ liên bang và tỉnh Ontario sẽ chi trả 50% chi phí thuê nhà trong khi chủ đất và người thuê mặt bằng, mỗi bên sẽ gánh chịu 25% chi phí này.

Dù có chương trình hỗ trợ này, một số chủ đất đã từ chối tham gia, ngay cả khi Thủ hiến Ford và Thị trưởng Toronto John Tory dọa rằng sẽ có biện pháp nghiêm đối với các chủ đất này. 

Đạo luật mới được thông qua sẽ đảm bảo rằng việc thu hồi mặt bằng thương mại sẽ không diễn ra và đảm bảo rằng các chủ doanh nghiệp sẽ không phải đóng cửa kinh doanh của họ trong suốt đại dịch.

Luật này không chỉ ngăn chặn chủ đất đuổi các chủ doanh nghiệp, mà còn áp dụng cho những trường hợp đã bị lấy lại mặt bằng cho thuê. 

Theo luật mới, các doanh nghiệp bị lấy lại mặt bằng sau ngày 1 tháng 5 năm 2020, sẽ được bảo vệ bởi đạo luật này và điều đó sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Bộ trưởng Nội vụ và Nhà ở Steve Clark cho biết
“Chúng tôi biết COVID-19 đã có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp nhỏ, vốn là xương sống của nền kinh tế của chúng ta. Luật mới này sẽ cho phép chúng ta bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ và giúp họ lấy lại tinh thần có thể tiếp tục tạo việc làm và tham gia vào việc xây dựng lại nền kinh tế tỉnh.”

Các thông tin chi tiết hơn có thể được tìm thấy trên trang web của Chính phủ Ontario: (https://news.ontario.ca/)

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English