Những tuần tới có thể mang tính quyết định trong cuộc chiến Ukraine

Một quan chức cấp cao của EU hôm thứ Sáu cho biết rằng Nga có thể sẽ gia tăng các cuộc tấn công quân sự ở miền đông Ukraine và dọc theo bờ biển của nước này, trong khi những tuần tiếp theo được coi là có khả năng quyết định đối với cuộc chiến này.

Quan chức đó nói với các phóng viên “Đây không phải là một câu chuyện cổ tích với một kết thúc có hậu sắp xảy ra. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thấy sự gia tăng đáng kể cường độ các cuộc tấn công quân sự của Nga ở phía đông dọc theo bờ biển”. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy vài tuần tới là quyết định.”

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan