Những người lái xe ở Quebec từ 75 tuổi trở lên không cần phải kiểm tra sức khỏe và mắt để giữ bằng

Những người dân Quebec nếu đã bước sang tuổi 75 sẽ không còn phải vượt qua bài kiểm tra sức khỏe hoặc kiểm tra thị giác để giữ bằng lái xe của họ.

Công ty cấp phép phương tiện của tỉnh cho biết hôm thứ Ba rằng chỉ những người trên 80 tuổi mới cần kiểm tra sức khỏe và thị giác. 

Tập đoàn cho biết những người 75 tuổi sẽ chỉ phải tự tuyên bố rằng họ có thể lái xe, và sự thay đổi này sẽ cho phép đơn giản hóa và cải thiện dịch vụ. 

Bộ trưởng Giao thông cho biết, sự thay đổi này cũng làm giảm gánh nặng hành chính đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh.

Trước đây, những tài xế bước sang tuổi 75 phải được bác sĩ cho phép lái xe và phải đi khám mắt.

Công ty cho biết “một tỷ lệ nhỏ” người 75 tuổi trong tỉnh đã bị thu hồi giấy phép lái xe trong những năm gần đây.

Những người từ 80 tuổi trở lên vẫn cần được đánh giá y tế hai năm một lần để giữ bằng lái xe của họ.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan