Những người đủ điều kiện nhận vắc xin COVID-19 thứ 4 trên khắp Canada

Các tỉnh và vùng lãnh thổ đang mở rộng khả năng đủ điều kiện cho liều thứ tư của vắc-xin COVID-19 cho hàng triệu người Canada nữa.

ONTARIO: Liều thứ tư được cung cấp cho bất kỳ ai từ 60 tuổi trở lên với khoảng thời gian khuyến cáo là năm tháng sau mũi tiêm nhắc lại đầu tiên; Người dân các quốc gia bản địa, người Inuit và người Metis và các thành viên gia đình không phải là người bản địa của họ từ 18 tuổi trở lên; cư dân của các nhà chăm sóc dài hạn và nhà hưu trí; và những người bị suy giảm miễn dịch.

QUEBEC: Liều thứ tư đang được tiêm cho bất kỳ ai từ 70 tuổi trở lên, và cư dân tại nhà chăm sóc dài hạn và nhà hưu trí và những người bị suy giảm miễn dịch. Những người từ 60 tuổi trở lên đủ điều kiện để được tiêm tăng cường lần thứ hai, bắt đầu từ tuần tới.

BRITISH COLUMBIA: Liều thứ tư đang được cung cấp cho người cao niên, bắt đầu với những người sống trong nhà chăm sóc dài hạn và những ngôi nhà có hỗ trợ sinh sống. Những người trên 70 tuổi trong cộng đồng, Người bản địa từ 55 tuổi trở lên và những người cực kỳ dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng cũng sẽ được tham gia vào chiến dịch tiêm chủng sẽ kéo dài đến hết mùa xuân.

ALBERTA: Liều thứ tư sẽ được cung cấp cho những người từ 12 tuổi trở lên với tình trạng suy giảm miễn dịch. Bắt đầu từ tuần tới, liều thứ tư sẽ cũng dành cho tất cả người cao niên trong dịch vụ chăm sóc cộng đồng, những người từ 70 tuổi trở lên cũng như những người Bản địa từ 65 tuổi trở lên. Những người đủ điều kiện có thể đặt tiêm liều thứ tư 5 tháng kể từ mũi tiêm tăng cường đầu tiên.

MANITOBA: Liều thứ tư đang được cung cấp cho cư dân của các nhà chăm sóc cá nhân và những nhà ở hỗ trợ người cao tuổi, người dân từ 70 tuổi trở lên sống trong cộng đồng; và cư dân bản địa, người Inuit và Metis từ 50 tuổi trở lên, bất kể họ sống ở đâu. Tỉnh cho biết liều nhắc lại thứ hai nên được tiêm ít nhất sáu tháng sau liều nhắc lại đầu tiên.

NEWFOUNDLAND VÀ Labrador: Liều thứ tư được cung cấp cho những người bị suy giảm miễn dịch ít nhất 22 tuần sau liều trước đó của họ.

New BRUNSWICK, NOVA SCOTIA VÀ P.E.I: Các tỉnh này đều đang làm việc để cập nhật hướng dẫn và dự kiến ​​sẽ có thông báo trong những ngày tới.

SASKATCHEWAN: Liều thứ tư đang được cung cấp cho cư dân của các cơ sở chăm sóc dài hạn, chăm sóc đặc biệt và chăm sóc cá nhân, cũng như cho những người được cấy ghép tế bào gốc và nội tạng cũng như những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng.

YUKON: Bắt đầu từ tuần tới, Yukon sẽ bắt đầu cung cấp liều thứ tư của vắc-xin COVID-19 cho những người bị suy giảm miễn dịch, trên 70 tuổi hoặc sống trong một cơ sở chăm sóc dài hạn.

NWT: Các vùng lãnh thổ Tây Bắc đang cung cấp liều thứ tư cho những người bị suy giảm miễn dịch từ 12 tuổi trở lên, những người từ 60 tuổi trở lên sống trong nhà chăm sóc dài hạn và tất cả những người từ 80 tuổi trở lên.

NUNAVUT: Người phát ngôn của Bộ Y tế Nunavut cho biết vẫn chưa có quyết định về thời điểm tiêm liều thứ tư của vắc-xin COVID-19.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan