Những người dân tỉnh Nova Scotia đã tiêm phòng ở ngoài tỉnh cho biết họ không thể cập nhật hồ sơ sức khỏe

Một số người dân tỉnh Nova Scotia đã nhận vắc-xin COVID-19 bên ngoài tỉnh cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc cập nhật hồ sơ sức khỏe để phản ánh tình trạng tiêm chủng.

Họ lo lắng rằng các kết quả tiêm chủng chính thức của tỉnh sẽ không chính xác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tự do đi lại hoặc tiếp cận các dịch vụ khác nếu hộ chiếu vắc-xin không cho thấy họ đã được tiêm chủng đầy đủ.

Kristen Lipscombe, người phát ngôn của Sở Y tế tỉnh, cho biết hồ sơ tiêm chủng COVID-19 chỉ có thể được cấp cho những người dân Nova Scotia đã nhận mũi tiêm của họ trong tỉnh, nhưng Sở đang tìm cách tạo ra hồ sơ cho những người Nova Scotia đã tiêm chủng ở nơi khác.

Nova Scotia hiện đang ở Giai đoạn 4 của kế hoạch mở cửa lại gồm 5 giai đoạn. Thủ hiến Tim Houston đã thông báo hôm thứ Hai rằng tỉnh đang nhắm đến ngày 15 tháng 9 là ngày chuyển sang Giai đoạn 5, giai đoạn này sẽ cho thấy hầu hết các biện pháp hạn chế về y tế cộng đồng ngăn ngừa COVID-19 sẽ được dỡ bỏ.

Việc chuyển sang Giai đoạn 5 phụ thuộc vào 75% dân số tỉnh Nova Scotia được tiêm chủng đầy đủ. Tính đến thứ Tư, có 69,9% người Nova Scotia đã được tiêm hai liều.

Lipscombe cho biết nếu những người Nova Scotia đã được tiêm chủng ở nơi khác liên hệ với văn phòng Y tế Công cộng tại địa phương của họ để cung cấp bằng chứng về việc chủng ngừa, nó sẽ được tính vào số lượng tiêm chủng tổng thể của tỉnh, nhưng Sở Y tế không chủ động theo dõi số lượng người dân Nova Scotia được tiêm chủng ở những nơi khác.

Bà nói thêm rằng tỷ lệ tiêm chủng tổng thể của Nova Scotia cũng không bao gồm 8.000 hoặc hơn 8.000 thành viên Lực lượng Vũ trang Canada đóng tại Nova Scotia.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English