Nhân viên dịch vụ công tại BC sẽ bị nghỉ không lương nếu vẫn chưa được tiêm phòng trước ngày 22 tháng 11

Bất kỳ nhân viên trong dịch vụ công nào chưa nhận được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 trước ngày 22 tháng 11 sẽ bị cho nghỉ không lương trong ba tháng, các quan chức y tế BC cho biết.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Adrian Dix, những nhân viên vẫn không được tiêm phòng sau thời gian đó “có thể bị chấm dứt hợp đồng”. “Đây là một bước cần thiết để hỗ trợ việc tiêm chủng và giúp bảo vệ tất cả các nơi làm việc và cộng đồng.

Khoảng 30.000 người làm việc trong dịch vụ công ở B.C. Tỉnh đã thông báo vào tháng trước rằng những người này bắt buộc phải tiêm vaccine.

Riêng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hơn 3.300 nhân viên hiện đang nghỉ không lương vì họ không được chủng ngừa trước thời hạn tiêm chủng bắt buộc vào ngày 26 tháng 10. Con số này giảm so với 4.090 người so với tuần trước, nhưng vẫn chiếm 2,5% lực lượng chăm sóc sức khỏe. Nó cũng chiếm năm phần trăm nhân viên chăm sóc sức khỏe trong khu y tế Interior. 

Cán bộ Y tế tỉnh, Tiến sĩ Bonnie Henry cho biết bất kỳ sự mất mát nhân viên nào cũng là một thách thức khác đối với một hệ thống chăm sóc sức khỏe đang cạn kiệt. Nhưng bà không sẵn sàng mời lại những nhân viên vẫn chưa được chủng ngừa.

Bà nói: “Đây có lẽ không phải là nghề phù hợp với họ.”

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan