Người tị nạn Ukraine tới Ontario sẽ được nhận bảo hiểm y tế và nhà ở khẩn cấp

Ontario đang cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho những người Ukraine chạy trốn khỏi cuộc xâm lược của Nga cũng như các cách để tìm việc tại tỉnh khi họ đến.

Thủ hiến Doug Ford cho biết ông đang nghe tin rằng Ontario có thể mong đợi đón khoảng 40.000 người Ukraine đến theo giấy phép đi lại khẩn cấp mới. Ông cũng cho biết thêm rằng nhiều người có gia đình sống ở Ontario đã đến và đang ở với người thân.

Chính phủ thông báo hôm nay rằng những người mới đến Ukraine sẽ được tiếp cận với bảo hiểm y tế của tỉnh, nhà ở khẩn cấp và được tư vấn về các vấn đề tổn thương. 

Tỉnh đang tài trợ cho hoạt động tư vấn và các hỗ trợ khác về mặt văn hóa thông qua khoản đầu tư $ 449,000 vào các tổ chức cộng đồng Canada-Ukraine, và đang công bố học bổng 1,9 triệu đô la cho sinh viên đại học, cao đẳng khi họ đến tị nạn.

Ontario sẽ cung cấp số tiền $ 900,000 trong ba năm cho Hiệp hội Viện trợ Di dân Ukraine của Canada cho các dịch vụ định cư.

Ông Ford cũng công bố một đường dây nóng và địa chỉ email mới, dành riêng để kết nối những người mới đến với bộ phận hỗ trợ tìm kiếm việc làm và các nhà tuyển dụng địa phương.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan