Người dân có thể Bỏ phiếu bầu sớm trong đại dịch

Hàng triệu người Canada sẽ có thể bỏ phiếu bầu tại các điểm bỏ phiếu vào thứ Sáu khi các phòng bầu cử sớm mở ra trên khắp đất nước. Bất kỳ cử tri đủ điều kiện nào sẽ có thể đi bầu cho đến ngày 13 tháng 9 tại một điểm bỏ phiếu trong khu vực của mình trong kế hoạch bầu cử sớm.

Dugald Maudsley, phát ngôn viên của Tổ chức Bầu cử Canada, cho biết bỏ phiếu sớm đang cho thấy là một phương pháp phổ biến trong các cuộc bầu cử của Canada. Trong cuộc bầu cử năm 2019, 4.840.300 cử tri đã đi bỏ phiếu sớm trong khi có 3.657.415 người vào năm 2015.

Khi đất nước đang trong làn sóng thứ tư của COVID-19, ông Maudsley cho biết có thể tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm sẽ tăng trở lại vào khoảng thời gian này.

Ông Maudsley muốn người dân Canada biết rằng: việc bỏ phiếu trực tiếp sẽ an toàn trong suốt làn sóng thứ tư. Ông so sánh việc bỏ phiếu trực tiếp với việc đi cửa hàng tạp hóa và cử tri có thể mong đợi các nhân viên của Tổ chức Bầu cử Canada tuân theo tất cả các quy trình y tế. Các nhân viên bầu cử phải đeo khẩu trang và che chắn, và họ sẽ đứng sau tấm kính. Cũng sẽ có các trạm vệ sinh tay và giản cách xã hội sẽ được thực thi.

Đối với những người muốn bỏ phiếu sớm, ông Maudsley cho biết họ nên mang theo thẻ thông tin cử tri và giấy tờ tùy thân chứng minh họ là ai và họ sống ở đâu, đến địa điểm bỏ phiếu. Những người chưa nhận được thẻ cử tri qua đường bưu điện có thể tìm hiểu thông tin liên quan trên trang web Bầu cử Canada. https://www.elections.ca

Về giấy tờ tùy thận, Các cử tri có thể sử dụng bằng lái xe. Nếu họ không có giấy phép, họ phải mang theo hai giấy tờ tùy thân, một giấy tờ tùy thân chứng minh họ là ai và một giấy tờ tùy thân chứng minh nơi họ sống.

Cử tri cũng có thể trực tiếp bỏ phiếu sau khi các cuộc bỏ phiếu sớm kết thúc. Bỏ phiếu bằng lá phiếu đặc biệt tại các văn phòng Bầu cử ở Canada mở cửa bảy ngày một tuần, nhưng hạn chót để bỏ phiếu trực tiếp là ngày 14 tháng 9 lúc 6 giờ chiều.

Hạn chót để đăng ký bỏ phiếu bằng thư là ngày 14 tháng 9 và có thể được thực hiện trên trang web Bầu cử Canada.

Cử tri sẽ được hỏi về quốc tịch, tuổi, địa chỉ email, nhà và địa chỉ gửi thư. Quá trình này có thể mất đến 72 giờ kể từ thời điểm nộp đơn đăng ký. Sau khi gửi, cử tri có thể kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của họ trực tuyến bằng cách sử dụng một số tham chiếu sẽ được gửi qua email.

Những người Canada bỏ phiếu qua đường bưu điện bên ngoài khu vực của họ, chẳng hạn như những cư dân ở nước ngoài, lá phiếu của họ sẽ được chuyển về Ottawa để kiểm và phải đến đó trước 6 giờ chiều. ET vào ngày bầu cử.

Ngoài việc bỏ phiếu, ông Maudsley còn kêu gọi những người Canada đăng ký làm việc tại các điểm bỏ phiếu. Ở một số khu vực trên khắp Canada, đặc biệt là Khu vực Greater Toronto Horseshoe, Tổ chức Bầu cử Canada đang gặp phải tình trạng thiếu nhân viên. Các khu vực đó bao gồm các vùng Niagara và York. Bất kỳ ai quan tâm có thể tìm hiểu thêm trực tuyến tại trang web của Bầu cử Canada.

Họ được trả tiền cho một ngày tám giờ làm việc, được trả lương tăng ca và trải qua huấn luyện. 

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English