Nghiên cứu cho thấy 99% trên hòn đảo đông dân nhất của Indonesia có kháng thể COVID

Một cuộc khảo sát do chính phủ ủy quyền cho thấy, hầu như tất cả cư dân của hòn đảo Java đông dân nhất của Indonesia đều có kháng thể chống lại COVID-19, do sự kết hợp của việc nhiễm virus và tiêm phòng trước đó.

Nghiên cứu hồi tháng 3 với 2.100 người, được thực hiện trên Java, nơi sinh sống của 150 triệu người, và điểm đến du lịch hàng đầu của Indonesia là đảo Bali, cho thấy 99,2% người dân có kháng thể COVID, tăng 6 điểm phần trăm so với một cuộc khảo sát vào tháng 12.

Số trường hợp hàng ngày của Indonesia đã giảm đáng kể kể từ khi tăng đột biến vào tháng 2 do biến thể Omicron. Khoảng 60% trong số 270 triệu người đã được chủng ngừa COVID.

Nghiên cứu vào tháng 12, trên 22.000 người, được thực hiện trên toàn quốc và cho thấy 86% người Indonesia có kháng thể.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan