Ngân sách Ontario sẽ được lập bảng vào ngày 28 tháng 4, vài ngày trước khi bắt đầu chiến dịch bầu cử

Bộ trưởng tài chính của Ontario cho biết ông sẽ lập ngân sách vào ngày 28 tháng 4.

Peter Bethlenfalvy gọi ngân sách là tầm nhìn về một “tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn” và một kế hoạch để hiện thực hóa tầm nhìn đó. Đó cũng là khẩu hiệu của chiến dịch tranh cử mới của Đảng Bảo thủ Cấp tiến.

Ngày này diễn ra chỉ một vài ngày trước trước cuộc bầu cử dự kiến.

Thủ hiến Doug Ford trước đó đã từ chối cho biết liệu ông có ý định thông qua ngân sách năm nay hay ông chỉ để nó làm nền tảng tái tranh cử của mình.

Ông Bethlenfalvy cho biết ngân sách của ông sẽ được tập trung vào việc xây dựng tỉnh.

Ông nói rằng kế hoạch tài khóa sẽ thận trọng và đáng tin tưởng, dù tham vọng nhưng cũng sẽ đầu tư có trách nhiệm.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan