Nếu bị nhiễm COVID-19, Tốt nhất bạn nên lưu hồ sơ cho các yêu cầu bảo hiểm tiềm năng

Bất kể bệnh COVID-19 của bạn đã được xác nhận qua xét nghiệm hay chưa, các chuyên gia cho rằng tốt nhất bạn nên ghi chép lại các chẩn đoán hoặc tình trạng lây nhiễm giả định của bạn trong trường hợp bạn phải nghỉ làm lâu hơn và cần phải yêu cầu bảo hiểm.

Đối tác và là nhà lãnh đạo quốc gia về việc làm và luật lao động tại KPMG Law, Lisa Cabel, nói rằng thông thường người sử dụng lao động hoặc công ty bảo hiểm phải đặt ra tiêu chuẩn về những gì được yêu cầu và quyết định xem có cần thiết phải chứng minh rằng một cá nhân có vi rút hay không .

Cô Cabel nói rằng điều đó có thể khác nhau ở mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ, nhưng sử dụng Ontario làm ví dụ, cô ấy nói rằng nhân viên có thể làm bài đánh giá COVID-19 và ghi lại những kết quả đó, sau đó tuân theo các hướng dẫn y tế công cộng về cách ly.

Người lao động cũng có thể ghi lại thời điểm họ được thông báo rằng họ có thể đã tiếp xúc gần gũi với một người nào đó có COVID-19, khi họ làm xét nghiệm nhanh (nếu có), khi họ có kết quả dương tính (nếu có), khi thời gian cách ly của họ bắt đầu và kết thúc và khi họ bắt đầu có các triệu chứng (nếu có).

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan