Mũi tăng cường thứ 2 được cung cấp cho người dân New Brunswick từ 50 tuổi trở lên

Những người New Brunswick từ 50 tuổi trở lên sẽ sớm được tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ 2

Liều tăng cường thứ hai sẽ có sẵn tại các hiệu thuốc tham gia, bắt đầu từ ngày 19 tháng 4.

Tổ chức Y tế cộng đồng sẽ tiếp tục đánh giá liều tăng cường thứ hai cho người lớn dưới 50 tuổi, thanh niên từ 12 đến 17 tuổi, những người sống trong các khu vực tập trung hoặc dễ bị tổn thương và những người làm việc trong các lĩnh vực dễ bị tổn thương, bao gồm cả nhân viên chăm sóc sức khỏe.

Cho đến nay, liều thứ tư ở New Brunswick chỉ được cung cấp cho những người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ nặng đến trung bình từ 12 tuổi trở lên, và tiêm năm tháng sau liều thứ ba của họ.

Y tế Công cộng đang “khuyến nghị mạnh mẽ” liều tăng cường thứ hai cho những người từ 70 tuổi trở lên và những người trong các cơ sở chăm sóc dài hạn, vì tuổi tác là một trong những yếu tố nguy cơ cao nhất đối với bệnh nặng và dẫn tới nhập viện.”

Người dân các quốc gia bản địa, người Inuit và Métis và các thành viên gia đình không phải là người bản địa của họ từ 18 tuổi trở lên, cũng như bất kỳ người New Brunswick nào từ 50 đến 69 tuổi, có thể nhận được liều tăng cường thứ hai nếu đã tiêm liều trước được 5 tháng.

Bất kỳ ai gần đây đã bị nhiễm COVID-19 nên đợi ba tháng trước khi nhận một liều tăng cường, thông cáo đưa ra khuyến cáo. 

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan